GARANTINIO APTARNAVIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

1. Mobiliojo įrenginio garantijos teikimo sąlygos:

1.1. Garantijos laikotarpiu vartotojas savo teises dėl kokybės garantijos gali įgyvendinti pateikęs užpildytą garantinį taloną, sugedusį įrenginį ir (jeigu to reikalauja aptarnavimo servisas) prekės pirkimo dokumentą. Pardavėjas turi teisę nevykdyti garantinių įsipareigojimų, jei pirkėjas nepateikė išvardintų dokumentų arba jie yra ne iki galo užpildyti ir neįskaitomi.

1.2. Visos gamintojo garantijos sąlygos yra išdėstytos įsigyto įrenginio pridedamos naudojimo instrukcijos skyriuje „Ribotoji gamintojo garantija“.

1.3. Mobilusis įrenginys arba jo priedai yra keičiami į analogiškus, jeigu įgaliotasis techninės priežiūros centras nustatė, kad jie yra neremontuotini ir gedimas atsirado dėl gamintojo kaltės.

1.4. Įsigyto mobiliojo įrenginio gamintojo suteiktiems priedams – baterijoms, įkrovikliams, duomenų kabeliams ir kitiems elektroniniams priedams – suteikiama 6 mėnesių garantija, jeigu atskirai nėra numatytas kitas laikotarpis.

1.5. Nemokama techninė priežiūra teikiama tik įgaliotuose techninės priežiūros centruose: iDeal (Apple produktams) ir MTTC (kitų gamintojų produktams).

2. Gamintojo suteikiama garantija netaikoma:
2.1. Mobiliojo įrenginio korpuso dalims, stikliukams ir kitoms natūraliai nusidėvinčioms dalims, išskyrus tuos atvejus, kai gamintojas pripažįsta tokio pobūdžio defektus gamybos ar medžiagų broku.
2.2. Jei mobilusis įrenginys sugedo nesilaikant vartotojo instrukcijoje numatytų sąlygų, įskaitant atvejus, jeigu įrenginys buvo perdarytas ar pritaikytas naudoti ne pagal vartotojo instrukcijoje numatytas sąlygas arba buvo naudojami gamintojo neatestuoti priedai (baterijos, įkrovikliai, automobilių įranga ir kt.).
2.3. Jei mobilusis įrenginys ar jo priedas buvo remontuotas, perprogramuotas asmenų ar techninių centrų, neturinčių tam gamintojo suteiktų įgaliojimų.
2.4. Jei mobiliojo įrenginio gedimas nesant pardavėjo ar gamintojo kaltei atsirado dėl korozijos ar oksidacijos (drėgmės ar skysčių poveikio), taip pat dėl žaibo, trumpo elektros jungimosi, staigaus temperatūros pokyčio, aukštos ar žemos temperatūros, mechaninio, cheminio poveikio.
2.5. Mobiliojo įrenginio baterijoms, jeigu jos buvo neteisingai įkraunamos ar kitaip naudotojo pažeistos nesilaikant tinkamų eksplotavimo sąlygų. Mobiliojo įrenginio baterijos gedimu nelaikomas trumpesnis baterijos budėjimo laikas ar sumažėjusi jos talpa.

3. Mobiliojo įrenginio keitimas:
Jei mobilusis įrenginys garantinei priežiūrai pateikiamas gamintojo įgaliotuose techninio aptarnavimo serviso centruose, kliento pageidavimu, laikinam naudojimui gali būti suteikiamas kitas mobilusis įrenginys. Suremontuotas įrenginys klientui grąžinamas tik tada, kai klientas grąžina veikiantį laikinam naudojimui skirtą įrenginį su visais priedais.

4. Asmeninė kliento informacija:
"Mobilife.lt" ir gamintojo įgalioti techninės priežiūros aptarnavimo centrai neatsako už įrenginyje esančios asmeninės kliento informacijos saugumą. Prieš paliekant mobilųjų įrenginį techninei priežiūrai, rekomenduojame pasirūpinti asmeninės informacijos, esančios įrenginyje, saugumu.

Atsiradus gedimams gamintojo garantijos laikotarpiu, prašome susisiekti telefonu: +370 690 81221 arba el. paštu: mobi@mobilife.lt.